Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Wat kunt u van ons verwachten

Wij staan voor deskundigheid, efficiency en persoonlijke benadering. Dit moet er aan bijdragen om tot een succesvolle samenwerking te komen. De wijze waarop de dienstverlening wordt verzorgd moet eraan bij dragen dat u zich niet druk hoeft te maken om de details van het beheer.

Onze diensten zijn grofweg te verdelen in de hieronder genoemde drie onderdelen. In overleg kunnen uiteraard aanvullende afspraken worden gemaakt over onze dienstverlening voor uw VvE.
Financieel
•   Het opstellen van de begroting;
•   Incasseren van de VvE bijdrage;
•   Verzorgen van het debiteurenbeheer;
•   Opstellen van de jaarrekening;
•   Begeleiden van de Kascommissie.
Administratief
•   Organiseren van de Algemene
      Ledenvergadering;
•   Verzorgen van de notulen
      van de vergadering;
•   Uitvoeren van de besluiten;
•   Bijwonen van de
     bestuursvergaderingen;
•   Voeren van correspondentie;
•   Verzorgen van de ledenadministratie;
•   Archivering van de stukken.
Dagelijks onderhoud
•   Aanname van storing- en
     klachtmeldingen 24/7;
•   Geven van opdrachten
      m.b.t. onderhoud;
•   Aanvragen en beoordelen
      onderhoudscontracten;
•   Afsluiten onderhoudscontracten.